Επιστήμονες αναγνώρισαν τη χημική ένωση από την οποία μπορεί να προήλθε η ζωή στη Γη

917

Κάποια στιγμή στην ιστορία της Γης, υπήρξε ένα κρίσιμο σημείο όπου οι χημικές αντιδράσεις ανάμεσα στα οργανικά μόρια ξεκίνησαν να σχηματίζουν κάτι βιολογικό

Η συνέχεια εδώ