Επιστολή των 5 Σωματείων εκπαιδευτών οδήγησης Πελοποννήσου στον Πέτρο Τατούλη

71

Σήμερα 6-12-2018 στάλθηκε από τα 5 σωματεία εκπαιδευτών οδήγησης Πελοποννήσου, στον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, η κάτωθι επιστολή για το θέμα που έχει προκύψει με την απεργία των εξεταστών για απόκτηση άδειας οδήγησης.

ΠΡΟΣ ΤΟΝ  Κ.  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ και ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Π.Ε.  ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Π.Ε.  ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Π.Ε.  ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Π.Ε.  ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Π.Ε.  ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Όπως ήδη γνωρίζετε από 1η Οκτωβρίου 2018 δεν πραγματοποιούνται εξετάσεις προσόντων δοκιμασίας και συμπεριφοράς στην πλειοψηφία των περιφερειών της χώρας μας όπως και στη δική μας (Περιφέρεια Πελοποννήσου). Αιτία είναι η αποχή των εξεταστών με αφορμή την αλλαγή της νομοθεσίας και συγκεκριμένα το άρθρο 2 του νόμου 4402/2016 που προβλέπει την πραγματοποίηση των εξετάσεων δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας των δημοσίων υπηρεσιών. Από τότε και μέχρι τις 30 Απριλίου 2018 έχουν δοθεί  δύο παρατάσεις του παλαιού καθεστώτος εξετάσεων (δηλαδή εκτός ωραρίου),  μία με το άρθρο 31 του νόμου 4474/2017 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017, και μια παράταση με το άρθρο 219 του νόμου 4512/2018  , έως 30 Απριλίου 2018. ‘Οσον αφορά στην υπερωριακή απασχόληση των εξεταστών από 1 Μαΐου 2018 και έπειτα, έχουν προκύψει δύο εγκύκλιοι του Γ.Γ. του Υπουργείου Μεταφορών κ. Βούρδα, η μία στις 2 Μαΐου 2018 & η δεύτερη εγκύκλιος στις 24 Οκτωβρίου 2018, με  ΑΔΑ:6Δ68465ΧΘΞ-ΞΓΓ, στις οποίες αναφέρεται ότι οι εξεταστές θα αποζημιωθούν για την υπερωριακή αυτή απασχόληση. Παρά τις ανωτέρω διαβεβαιώσεις όμως, οι εξεταστές συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους.

Στην παρούσα φάση, για να υποχρεωθούν οι εξεταστές να τηρήσουν τον ισχύοντα σήμερα Νόμο και να πραγματοποιήσουν εξετάσεις εντός του ωραρίου τους (άλλως να απεργήσουν εντός του ωραρίου τους, με ό,τι συνεπάγεται αυτό για το εισόδημά τους, καθώς προς το παρόν αγωνίζονται αζημίως για τους ίδιους και ζημιώνοντας μόνο τους υπόλοιπους πολίτες αλλά και τη Πολιτεία που έχει απώλεια παραβόλων – εξετάστρων κλπ.) πρέπει οι  Περιφέρειες να εκδώσουν αποφάσεις για την πραγματοποίηση των εξετάσεων σε συγκεκριμένες ημέρες και ώρες για κάθε Περιφερειακή Ενότητα και πάντα εντός του ωραρίου. Ήδη οι Περιφέρειες της Θεσσαλίας και της κεντρικής Μακεδονίας έχουν προβεί σε έκδοση αποφάσεων για εξετάσεις εντός του ωραρίου, κάτι το οποίο δεν έχει πράξει η Περιφέρεια Πελοποννήσου. Η εκδοθείσα την 9η Νοεμβρίου 2018 απόφαση του κ. Περιφερειάρχη Πελοποννήσου με την οποία ζητείται από τους εξεταστές να διενεργήσουν εξετάσεις δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς εκτός ωραρίου, δεν μπορεί να τους υποχρεώσει να σταματήσουν την αποχή τους καθώς δεν τους καλύπτει ο Νόμος για υπερωριακή απασχόληση και αμοιβή, αντιθέτως τους υποχρεώνει να εξετάζουν εντός του ωραρίου τους. Το μόνο που λείπει στην παρούσα φάση είναι η απόφαση της Περιφέρειας για εξετάσεις σε συγκεκριμένες ημέρες και ώρες εντός του ωραρίου λειτουργίας της αρμόδιας υπηρεσίας. Απόφαση για εξετάσεις εκτός ωραρίου, με το παρόν νομικό καθεστώς δεν έχει καμία ισχύ. Το να ζητούμε να πραγματοποιήσουν εξετάσεις εκτός ωραρίου ενώ δεν αποζημιώνονται είναι σαν να ζητούμε να πραγματοποιήσουν εξετάσεις Σάββατο και Κυριακή και μάλιστα αφιλοκερδώς.

Επειδή προέχει η εξυπηρέτηση του πολίτη και η εύρυθμη λειτουργία του Κράτους και έπεται η πρόληψη του αφανισμού ενός ολόκληρου κλάδου του οποίου τα λειτουργικά έξοδα συνεχίζουν αμείλικτα (εκπαιδευτές υποψηφίων οδηγών) και επειδή  η αρμοδιότητα είναι, στην παρούσα φάση, αποκλειστικά δική Σας κ. Περιφερειάρχη, παρακαλούμε να επιληφθείτε άμεσα.

korinthostv.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here