ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ: Αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων λόγω υψηλών θερμοκρασιών

210

Συνάδελφοι,
Εν όψει του επερχόμενου καύσωνα επιβάλλεται η λήψη προληπτικών μέτρων προκειμένου να
αποφευχθεί η θερμική καταπόνηση των εργαζομένων που οφείλεται στους μετεωρολογικούς
παράγοντες σε συνδυασμό με το μικροκλίμα των εργασιακών χώρων και τις συνθήκες εργασίας.

Η συνέχεια εδώ