Εσπερίδα στο Κιάτο με θέμα : Ψηφιακός Μετασχηματισμός στη Γεωργία

14