Ετήσιος χορός από το Σύλλογο “Κορινθιακή Εστία Ιστορικών κ Λαογραφικών Ερευνών”

876

Ο Πρόεδρος κ. Χωρικής και το Δ.Σ. σας προσκαλούν στον Ετήσιο χορό του Συλλόγου  “Κορινθιακή Εστία Ιστορικών κ Λαογραφικών Ερευνών”