Ζητά να προσλάβει Προσωπικό Ασφάλειας για πλήρη απασχόληση το Διυλιστήριο της Motor Oil

943

Θυγατρική του Ομίλου MOTOR OIL ζητά να προσλάβει Προσωπικό Ασφαλείας για πλήρη απασχόληση στα Διυλιστήρια Κορίνθου. 

        Απαραίτητα προσόντα:

  • Απολυτήριο Λυκείου – ΙΕΚ Securιty
  • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
  • Άδεια εργασίας προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας κατηγορίας Α (Επαγγελματική κατάρτιση βάση ΦΕΚ 1715/17-5-2012, απόφαση αριθμός ΓΠ/7630)
  • Άδεια Οδήγησης κατηγορίας  Β.
  • Εκπληρωμένες Στρατιωτικές Υποχρεώσεις – Ειδικές Δυνάμεις