Ημερίδα στην Κόρινθο με θέμα : Αρχαία πατήματα – Σύγχρονες διαβάσεις

358

Προσπάθεια προσέγγισης και ανάδειξης των ιστορικών
μονοπατιών της Κορινθίας από ειδικούς, φορείς και πολίτες

Η συνέχεια εδώ