Η ανακοίνωση του Δήμου Κορινθίων για το συμβάν στο Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου

163

Ανακοινώνεται ότι το Δημοτικό Θέατρο θα παραμείνει κλειστό, λόγω
πρόκλησης ζημιών στο εσωτερικό του κτιρίου.
Οι Σύλλογοι που έκαναν χρήση του Δημοτικού Θεάτρου, να φροντίσουν
για τον επαναπρογραμματισμό των εκδηλώσεών τους.
Με νεότερη ανακοίνωσή μας θα σας γνωστοποιηθεί η έναρξη λειτουργίας
του Δημοτικού Θεάτρου.

Εκ του Γραφείου Δημάρχου