Η ΔΕΕΠ Κορινθίας στηρίζει και τους 30 υποψηφίους του ψηφοδελτίου του Δ.Πτωχού

94

Η ΔΕΕΠ Κορινθίας στηρίζει και τους 30 υποψηφίους του ψηφοδελτίου του Δ.Πτωχού.