Η φιλαρμονική Ζευγολατιού έψαλε τα κάλαντα στο Δήμαρχο Βέλου Βόχας

344
Όμορφη μέρα σήμερα, που έγινε ακόμα ομορφότερη με τη φιλαρμονική Ζευγολατιού να μου τα ΨΈΛΝΕΙ… στο δημαρχείο στο Ζευγολατιό.
Χίλια συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά!!
Και του χρόνου!! Δήμος Βέλου Βόχας