ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΕΞΟΔΟΣ: Πρόγραμμα Πέμπτης 28-09-2023

57

Πέμπτη 28 /09/2023
Σας αποστέλλουμε το πρόγραμμα της Πέμπτης 28 Σεπτεμβρίου 2023 με τις
περιοχές που θα επισκεφθεί ο υποψήφιος Δήμαρχος Κορινθίων , κ. Αλέξανδρος
Γκουργιώτης και παρακαλούμε να δημοσιευθεί στο έγκριτο μέσο σας για την
ενημέρωση των συνδημοτών μας.
Κουταλάς 18:30
Σπαθοβούνι 19:15
Άγιος Βασίλειος 20:30

«Πολιτική ΔΙΕΞΟΔΟΣ»
Γραφείο Τύπου