Ιωάννα Κασίμη-17 χρόνια που κάνει το δήμαρχο ο κ. Σταματόπουλος είναι πολλά…! κούρασε και κουράστηκε

107

Ιωάννα Κασίμη-17 χρόνια που κάνει το δήμαρχο ο κ. Σταματόπουλος είναι πολλά…! κούρασε και κουράστηκε.