Κέντρο Πρόληψης ”Δίολκος”: Ανακοίνωση για κάλυψη αναγκών σε προσωπικό

13

Τo Κέντρo Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας «ΔΙΟΛΚΟΣ» Κορίνθου για την κάλυψης των αναγκών σε προσωπικό, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με Ψυχολόγους με σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών, υπό καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, για χρονικό διάστημα έως ένα (1) έτος και ως ακολούθως:

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ-ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

πηγή-korinthostv.gr