Καζίνο Λουτρακίου: Έτοιμο το νέο σχέδιο εξυγίανσης – Τι προβλέπει

1232

Χρέη ύψους 287 εκατ. ευρώ εμφάνιζε η κοινοπραξία Club Hotel Casino (CHC) Λουτρακίου τον περασμένο Φεβρουάριο. Απ’ αυτά τα 89 εκατ. ευρώ είναι προς το μέλος της κοινοπραξίας Club Hotel Loutraki (CHL) ΑΕ, ενώ το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών ύψους 103 εκατ. ευρώ αφορά στα ασφαλιστικά ταμεία.

Επίσης οφειλές ύψους 46 εκατ. ευρώ υπάρχουν προς το Ελληνικό Δημόσιο (φόροι, πρόστιμα κ.λπ.), 14 εκατ. ευρώ σε δάνεια, 10 εκατ. εμπορικές υποχρεώσεις, 16 εκατ. ευρώ υποχρεώσεις προς εργαζόμενους και περίπου 10 εκατ. ευρώ προβλέψεις για εκκρεμοδικίες (doValue).

Τα ποσά είναι τεράστια και είναι απίθανο ν’ αποπληρωθούν από μια ζημιογόνο επιχείρηση. Η εταιρεία το 2022 είχε έσοδα 54 εκατ. ευρώ και λειτουργικές ζημίες άνω των 10 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά αποτελέσματα (προ φόρων) διαμορφώθηκαν σε ζημίες ύψους 15 εκατ. ευρώ, ενώ οι συσσωρευμένες ζημίες ξεπερνούν τα 200 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία είτε θα πτωχεύσει και οι πιστωτές θα ρευστοποιήσουν βίαια τα περιουσιακά της στοιχεία, είτε θα εξυγιανθεί, στο πρότυπο δεκάδων επιχειρήσεων της χώρας όλα τα προηγούμενα χρόνια.

Σύμφωνα με το σχέδιο εξυγίανσης που κατάρτισε η Grant Thorton η βίαιη εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων της κοινοπραξίας CHC θα οδηγήσει σε μια ικανοποίηση των πιστωτών της που δεν θα ξεπεράσει το 2% των απαιτήσεών τους. Αντίθετα στην περίπτωση υπαγωγής της σε καθεστώς εξυγίανσης η ικανοποίηση των απαιτήσεων θα ανέλθει κατά μέσο όρο στο 33% και για τους ενέγγυους πιστωτές στο 43%.

Το σχέδιο εξυγίανσης επιγραμματικά προβλέπει τη δημιουργία μιας γραμμής χρηματοδότησης ύψους 25 εκατ. ευρώ από το βασικό μέτοχο της Club Hotel Loutraki, ήτοι το ComerGroup. Μέρος της γραμμής αυτής, θα αξιοποιηθεί στην πρόωρη αποπληρωμή οφειλών προς Δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία (8 εκατ. ευρώ) και τα υπόλοιπα (17 εκατ. ευρώ) θα αξιοποιηθούν ως κεφάλαιο κίνησης. Με τα χρήματα αυτά θα καλυφθούν οι ανάγκες της περιόδου 2023-2025, ενώ επίσης θα χρηματοδοτήσει ένα σχέδιο μείωσης του προσωπικού (μέσω εθελούσιας εξόδου).

Επίσης το σχέδιο προβλέπει την αναγκαιότητα δημιουργίας κεφαλαιουχικών επενδύσεων ύψους 35 εκατ. ευρώ για την αγορά slotmachinesκαι την ανακαίνιση του καζίνο/ξενοδοχείου. Η επένδυση αυτή θα χρηματοδοτηθεί με ίδια κεφάλαια κατά την περίοδο εφαρμογής του επιχειρηματικού σχεδίου (businessplan).

Αναλυτικά το σχέδιο εξυγίανσης προβλέπει:

  1. Για τις υποχρεώσεις της κοινοπραξίας CHC προς την CHL ΑΕ: Ανέρχονται σε 89 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 15 εκατ. ευρώ αφορούν δανειακή υποχρέωση. Προβλέπεται η διαγραφή του 100% της απαίτησης, εκτός της δανειακής οφειλής ύψους 15 εκατ. ευρώ, μέρος της οποίας θα κεφαλαιοποιηθεί και ένα άλλο μέρος θα αποπληρωθεί σε 10 έτη.
  2. Για την οφειλή προς το Ελληνικό Δημόσιο: Ανέρχεται σε 46 εκατ. ευρώ και το σχέδιο προβλέπει κούρεμα όλων των προσαυξήσεων, προστίμων κ.λπ., κούρεμα 30% της βασικής οφειλής και αποπληρωμή του υπόλοιπου ποσού σε 10 έτη.
  3. Για τις οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία: Ανέρχονται σε 102 εκατ. ευρώ και προβλέπεται η πλήρη διαγραφή των προσαυξήσεων, προστίμων κ.λπ., και αποπληρωμή της βασικής οφειλής σε 20 χρόνια.
  4. Για τις δανειακές υποχρεώσεις προς την Alamo InvestmentΑνέρχονται σε 14 εκατ. ευρώ τα οποία προτείνεται ν’ αποπληρωθούν σε 10 χρόνια. Η Alamo Investments θεωρείται εταιρεία συμφερόντων του Comer Group
  5. Για τις οφειλές εκκρεμοδικιών προς την doValueΠροτείνεται αποπληρωμή μέχρι το 2027 του 50% των οφειλών και αναβίωση του 50% της υποχρέωσης μόλις η κ/ξ αποκτήσει επαρκή ταμειακά διαθέσιμα.

Τέλος για τους μικροοφειλέτες, προβλέπονται διάφορες καταβολές ανάλογα με το ύψος των οφειλών, το αν υπάρχει ρύθμιση της οφειλής, αν συναινούν στην εξυγίανση κ.λπ. Η συναίνεση στο σχέδιο εξυγίανσης ανέρχεται στο 99% καθώς όλοι γνωρίζουν ότι «ουκ αν λάβεις παρά του μη έχοντος». Επομένως συμπληρώνεται η απαραίτητη συναίνεση που απαιτείται βάση του νόμου να υπάρξει ένα σχέδιο.

πηγή-powergame.gr