ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟ ΛΕΧΑΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ…ΑΠΟ ΒΕΛΓΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ-ΦΩΤΟ

43

180 νεαροί Βέλγοι εθελοντές  καθάρισαν και φύτεψαν 20 αλμυρικια στο Αρχαίο  λιμάνι της Κορίνθου στο Λέχαιο.