Καταγγελία για αυθαιρεσία στην κατανομή χρημάτων σε σχολεία του Δήμου Κορινθίων

480

Παρουσιάζουμε παρακάτω Επιστολή  από μητέρα που έχει τέκνα που φοιτούν σε δημοτικό σχολείο της Κορίνθου. Η μητέρα σημειώνει ότι το σχολείο έχει σοβαρές ελλείψεις σε βασικά υλικά και ο Σύλλογος Γονέων συνεισφέρει ότι μπορεί σε τακτά χρονικά διαστήματα. 

Η συνέχεια εδώ