Καταγγελία : Δοθήκαν υποσχέσεις από την Δημοτική αρχή, για τον χώρο στα Τσακώνικα αλλά… “Φωνή βοώντος εν τη ερήμω”

1166

Καταγγελία του  Θωμά Κεφοκέρη,  για τον εγκαταλελημένο χώρο  από την Δημοτική αρχή ,απέναντι από το σπίτι του στα Τσακώνικα .Συμφωνα με τον ίδιο ,παραμμένει  παρατημένος εδώ και χρόνια , παρά τις υποσχέσεις πως σύντομα θα διαμορφωθεί και θα γίνει  πόλος έλξης και σημείο αναφοράς  για όλη την περιοχή.

Η συνέχεια εδώ