Λιμεναρχείο Κορίνθου: Ενημερωτικά φυλλάδια σε θέματα Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος

12

Θέμα: «Αποστολή ενημερωτικών φυλλαδίων».
1. Στα πλαίσια προσπάθειας ευαισθητοποίησης του πολίτη σε θέματα Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος σας
αποστέλλουμε ενημερωτικά φυλλάδια (σε ηλεκτρονική μορφή pdf) στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα,
προκειμένου να δημοσιοποιηθούν ευρέως στα πλαίσια των δυνατοτήτων σας.
2. Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.-
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ
Ενημερωτικά φυλλάδια σε
ηλεκτρονική μορφή pdf (φ.02).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
1. Τοπικά ΜΜΕ.
2. Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας.
3. Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής.
4. Δήμος Κορινθίων.
5. Δήμος Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων-Περαχώρας.
6. Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας.
7. Δήμος Μεγαρέων.
8. Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου-Περαχώρας.