Λιμεναρχείο Κορίνθου: Παράνομη αλιεία στην θαλάσσια περιοχή Ψάθας

1134

Στο πλαίσιο ελέγχων που διενεργούνται από την Υπηρεσία μας με στόχο την καταπολέμηση της παράνομης αλιευτικής δραστηριότητας στην περιοχή αρμοδιότητάς μας, στελέχη του Γραφείου Ασφαλείας, την 17-03-2023 διενήργησαν έλεγχο σε ερασιτεχνικό σκάφος στην θαλάσσια περιοχή Ψάθας Κόλπου Αλκυονίδων κατά τον οποίο διαπιστώθηκε η διενέργεια από αλλοδαπό παράνομης υποβρύχιας αλιείας κατά την οποία είχαν αλιευθεί πεντακόσια πενήντα (550) τεμάχια οστράκων του είδους Lithophaga lithophaga (πετροσωλήνας) είδος του οποίου η αλιεία απαγορεύεται παντελώς σε ολόκληρη την Επικράτεια. 

• Το παράνομο αλίευμα κατασχέθηκε και απορρίφθηκε στην θάλασσα.

•   Λοιπός αλιευτικός εξοπλισμός κατασχέθηκε.

• Κατά των παραβατών κινήθηκε από την Λιμενική Αρχή Κορίνθου η διαδικασία επιβολής των νομίμων κυρώσεων.