Μεταφέρονται όλα τα οχήματα και τα συνεργεία του Δήμου Κορινθίων από τον χώρο της Αδειμάντου στο χώρο του στρατοπέδου

282
Το είπαμε προεκλογικά και το κάνουμε πράξη μετεκλογικά.
Μεταφέρουμε όλα τα οχήματα απορριμματοφόρα, κλπ καθώς και τα συνεργεία του Δήμου από τον χώρο της οδού Αδειμάντου στο χώρο του στρατοπέδου 6ου συντάγματος πεζικού.
Αναβαθμίζουμε το περιβάλλον και την αισθητική της περιοχής ικανοποιώντας μακροχρόνιο αίτημα των κατοίκων περιοίκων.
Ζητήσαμε περίπου 30 στρέμματα από το ΤΕΘΑ στη βορειοδυτική πλευρά του στρατοπέδου (απέναντι από το νεκροταφείο) και το αίτημά μας έγινε αποδεκτό.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποδέχθηκε την πρόταση του ΤΕΘΑ μέχρι την οριστική έκβαση της υπόθεσης παραχώρησης του στρατοπέδου στο Δήμο είτε με απευθείας παραχώρηση που ακόμα το παλεύουμε, είτε μέσω πολεοδόμησης που ήδη έχει ξεκινήσει.
Βάζουμε τάξη στη στάθμευση, τη φύλαξη και την αξιοποίηση όλου του στόλου του Δήμου και την καλύτερη απόδοση των υπηρεσιών και συνεργείων.