Μουσική Εκδήλωση του Δήμου Βέλου – Βόχας με τον Πασχάλη

74

Μουσική Εκδήλωση  του Δήμου Βέλου – Βόχας με τον Πασχάλη την Κυριακή 3 Σεπτεμβρίου.