Νίκος Σταυρέλης :Αυτή είναι η αλήθεια για την άρδευση της Δ.Ε. Άσσου-Λεχαίου από το νερό του βιολογικού Κορίνθου

1024

Αυτή είναι η αλήθεια για την άρδευση της Δ.Ε. Άσσου-Λεχαίου από το νερό του βιολογικού
Κορίνθου.
Ο Δήμαρχος υποσχέθηκε επανειλημμένα στους τέσσερις Προέδρους ότι το νερό θα φθάσει
στην περιοχή για την άρδευση των κτημάτων τους το 2020, που στη συνέχεια έγινε το 2021,
ακολούθως το 2022 και συνεχίζουμε.

Δυστυχώς δεν έγινε τίποτα. ΘΑ, ΘΑ, ΘΑ, ΘΑ.
► Η σχετική μελέτη έχει συνταχθεί από το Μάϊο 2022 από την ΔΕΥΑΚ προϋπολογισμού
2.190.000€.
► Η ένταξη στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης έγινε
7/4/2023 με ποσόν μόλις 35.714 € για το 2023 και 2.157.286 € για το επόμενο έτος 2024.
Στις 8/5/2023 στο Δημοτικό Συμβούλιο απεσύρθη το σχετικό θέμα Τροποποίησης της
Προγραμματικής Σύμβασης Δήμου και ΔΕΥΑΚ με το αιτιολογικό ότι δεν υπήρχε σχετική
εισήγηση.
Με λίγα λόγια δεν προβλέπεται το έργο να εκτελεστεί μέσα στο 2023.
Η μόνη λύση ήταν η πρότασή μου στην ανοικτή συνέλευση των αγροτών και των κατοίκων
στο Λέχαιο στις 20/11/2022 η οποία δυστυχώς δεν εισακούστηκε από το Δήμαρχο. Να
ζητήσουμε και να λάβουμε δάνειο από πιστωτικό ίδρυμα μέσα στο 2022 για να
δημοπρατηθεί το έργο. Σήμερα θα είχαμε εργολάβο και θα είχε αρχίσει η κατασκευή του
έργου, χωρίς να χρειαστεί το δάνειο, αφού ήδη εγκρίθηκε η χρηματοδότηση.
► Και κάτι επιπλέον για τους αγρότες του Άσσου, του Κάτω Άσσου και μέρος του Περιγιαλίου.
Η μελέτη προβλέπει την άρδευση 3.450 στρεμμάτων στην περιοχή του Λεχαίου, δυτικά
του χειμάρρου Ράχιανη με διαθέσιμο νερό 200 κυβικά την ώρα. Δεν προβλέπει τον Άσσο,
το Περιγιάλι και τον Κάτω Άσσο συνολικής έκτασης 10.000 στρεμμάτων.
Να λέμε την αλήθεια στον δημότη και τον αγρότη.
ΝΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ
ΠΝΟΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ 29/05/2023