Νίκος Σταυρέλης- Καταγγείλαμε τη σύμβαση – σκάνδαλο του Οδοφωτισμού…Ξεκινάμε δικαστικό αγώνα

40
Με χθεσινή απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής καταγγείλαμε τη σύμβαση – σκάνδαλο της Ενεργειακής Αναβάθμισης του Οδοφωτισμού με την Κ/Ξ Μυτιληναίος-USIF που υπέγραψε η προηγούμενη Δημοτική Αρχή το 2023.
Μία σύμβαση που ζημιώνει το Δήμο (όπως χαρακτηριστικά ανέφερε και δημοτικός σύμβουλος της μειοψηφίας) αλλά και χρεώνει το δημότη με επιπλέον 50% στα τέλη φωτισμού.
Τα προβλήματα στην εκτέλεση του έργου πάρα πολλά χωρίς να υλοοιηθούν όλες οι παρατηρήσεις της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής.
Ξεκινάμε δικαστικό αγώνα.