Νίκος Σταυρέλης-Στόχος μας είναι η σύμβαση σκάνδαλο των LED να ανατραπεί

29
Το δημοτικό συμβούλιο με μεγάλη πλειοψηφία ενέκρινε την πρόταση της Δημοτικής Αρχής για να ξεκινήσουν οι διαδικασίες μονομερούς καταγγελίας της Σύμβασης Ενεργειακής Αναβάθμισης ( ΣΔΙΤ). Μειοψήφισαν μόνον έξι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης του κ. Νανοπούλου.
Με τη σύμβαση αυτή αυξάνονται τα έξοδα της υπηρεσίας ηλεκτροφωτισμού 50% και κατά συνέπεια τα δημοτικά τέλη.
Το Δημοτικό Συμβούλιο έκρινε ότι οι όροι αυτής έχουν δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα,τόσο τεχνικά,όσο και οικονομικά για τα συμφέροντα του Δημου και των δημοτών.
Άμεσα καταγράφονται από την Υπηρεσία όλα τα τεχνικά προβλήματα που αναφέρονται στο πρακτικό της επιτροπής παρακολούθησης και αποφασίζει το αρμόδιο όργανο του Δημου η Δημοτική Επιτροπή.
Μόνο μέλημα μας είναι τα συμφέροντα των δημοτών και όχι των αναδόχων εταιρειών.
Στόχος μας είναι αυτή σύμβαση σκάνδαλο να ανατραπεί.