Νίκος Σταυρέλης-Υποσχεθήκαμε σύσταση Δημοτικής Αστυνομίας και το κάνουμε πράξη

26
Υποσχεθήκαμε τη σύσταση Δημοτικής Αστυνομίας και το κάνουμε πράξη.
Το πρώτο βήμα έγινε με την έγκριση σύστασής της μέσω τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
Χθές η Δημοτική Επιτροπή ομόφωνα ενέκρινε την πρόταση της Δημοτικής Αρχής. Ακολουθεί η έγκριση από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο και η δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και ακολούθως το αίτημα πρόσληψης μέσω ΑΣΕΠ ή μέσω κινητικότητας.
Σημειώνουμε ότι η Δημοτική Αστυνομία έχει καταργηθεί από το Σεπτέμβρη 2013 την περίοδο των Μνημονίων.