Νίκος Ταγαράς: Εγκαινιάσαμε σήμερα το νέο Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης Κορίνθου!

40
Εγκαινιάσαμε σήμερα το νέο Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης Κορίνθου!
Πρόκειται για μια σπουδαία ενεργειακή υποδομή καθώς το ΚΥΤ Κορίνθου αποτελεί ένα από τα πλέον βασικά έργα του Ανατολικού Διαδρόμου Επέκτασης του Συστήματος 400 kV προς την Πελοπόννησο.
Το ΚΥΤ Κορίνθου:
✅Θα βελτιώσει σημαντικά το περιθώριο ευστάθειας τάσεων για το ηλεκτρικό σύστημα της Νότιας Ελλάδας και έτσι θα εξασφαλίζει την Πελοπόννησο σε οποιονδήποτε συνδυασμό συνθηκών παραγωγής και φορτίου.
✅Θα συνδέσει ισχυρά το κέντρο παραγωγής της Μεγαλόπολης με τις περιοχές υψηλού φορτίου στην Αττική και θα συμβάλει στην επίτευξη ισοβαρούς ανάπτυξης των Συστημάτων Παραγωγής και Μεταφοράς στο ηλεκτρικό σύστημα της νότιας Ελλάδας.
✅
Θα αυξήσει δραστικά την ικανότητα μεταφοράς προς και από την Πελοπόννησο, δίνοντας τη δυνατότητα ανάπτυξης και ασφαλούς λειτουργίας νέων σταθμών παραγωγής από ΑΠΕ.
Παρόντες ήμασταν όλοι από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ως αρμόδιο υπουργείο, ο Υπουργός, Θόδωρος Σκυλακάκης, η Υφυπουργός, Αλεξάνδρα Σδούκου, όπως και ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ Μάνος Μανουσάκης, ο Αντιπρόεδρος, Ιωάννης Μάργαρης, η βουλευτής Μαριλένα Σούκουλη, εκπρόσωποι της Αυτοδιοίκησης και αγαπητοί συντοπίτες.