Νεμέα: Δωρεάν μετρήσεις αξιολόγησης νεφρικής λειτουργίας

725

Δήμος Νεμέας σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Έρευνας και Εκπαίδευσης
στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας την Πέμπτη 6/4/2023 και ώρα 09.00-13.30 στην
αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δημαρχείου θα πραγματοποιήσουν δωρεάν
μετρήσεις αξιολόγησης νεφρικής λειτουργίας σε άτομα ηλικίας μεγαλύτερης ή ίσης των 40
ετών με ή χωρίς συνοδά νοσήματα.