Νεμέα Κορινθίας: Πρόστιμο για την πυρκαγιά σε χώρο εναπόθεσης απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α)

22

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Π.Σ . Κορίνθου ,επιβλήθηκε  πρόστιμο 3.093,75€,την Δευτέρα  10 Ιουνίου από ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ. Κορίνθου, στον δήμο Νεμέας, για πυρκαγιά που προκλήθηκε σε απορρίμματα  μέσα σε χώρο απόθεσης απορριμμάτων, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, στη θέση Λεκανιά του δήμου Νεμέας.