ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ TΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

10

Σε συνέχεια των Αποφάσεων της 11ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και κατόπιν πρόσκλησης
συνήλθαν σε συνεδρίαση οι εκπρόσωποι των φορέων που απαρτίζουν το επταμελές Διοικητικό
Συμβούλιο του Τουριστικού Οργανισμού Λουτρακίου και συγκροτήθηκαν σε σώμα με την
ακόλουθη σύσταση:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΑΡΑΒΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ SPORTCAMP)
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ ΣΟΦΙΑ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝΩΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ)
Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΟΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «Ο ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ)
ΤΑΜΙΑΣ : ΒΛΑΣΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ)
ΜΕΛΟΣ: ΓΚΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ –Π-ΑΓ.Θ- & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Α.Ε)
ΜΕΛΟΣ: ΜΟΥΡΙΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ (ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ)
ΜΕΛΟΣ: ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ CLUB HOTEL CASINO LOUTRAKI)
O Πρόεδρος κ. Σπύρος Καραβούλης αφού ευχαρίστησε τα μέλη του Δ.Σ για την ψήφο
εμπιστοσύνης στο πρόσωπό του ανέφερε «Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος καθώς πλέον ο
Τουριστικός Οργανισμός Λουτρακίου συμπλήρωσε 13 έτη συνεχούς και επιτυχημένης λειτουργίας.
Υπάρχει μία πολυσυλλεκτική ομάδα πάρα πολύ δεμένη, πάρα πολύ δυνατή, η οποία συνεργάζεται
με έναν τρόπο υποδειγματικό. Με μεθοδική, συστηματική και σκληρή δουλειά με συνεχή
προσπάθεια και αμείωτη ένταση, από όλα τα μέλη του Δ.Σ, όλα αυτά τα 13 χρόνια λειτουργίας μας.
Κατά τον ίδιο τρόπο θα πορευτούμε έτσι ώστε να παράγουμε έργο και να αποτελούμε έναν
πρότυπο οργανισμό διαχείρισης προορισμού, με όραμα μας την τουριστική προβολή και ανάπτυξη
του προορισμού μας».