ΝΙΚΟΣ  ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΣΤΟ ΦΛΟΙΣΒΟ

825

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΦΛΟΙΣΒΟΥ

Όλοι οι Κορίνθιοι έχουμε στις θύμησές μας το τουριστικό περίπτερο στο Φλοίσβο.

Πρόθεσή μας είναι η κατασκευή νέου στο Φλοίσβο και συγκεκριμένα στη νότια πλευρά αυτής, έναντι της Λέσχης Αξιωματικών. Εκτίμησή μας είναι ότι με τη δημιουργία του περιπτέρου θα δοθεί ζωντάνια στην πλατεία και στην παραλιακή αυτή ζώνη της Κορίνθου . Καιρός είναι να στρέψουμε το πρόσωπο της πόλης στη θάλασσα.

-Θα προηγηθεί δημόσια διαβούλευση με φορείς και πολίτες ώστε να δοθεί η κατεύθυνση ως προς το τι θα εκπροσωπεί στην πόλη της Κορίνθου το κτίριο.Η θέση του και μόνο καθιστά αναγκαία την ορθή επιλογή της συνολικής κατασκευής. Θέλησή μας είναι να δημιουργηθεί όχι ένα απλό κατάστημα αλλά ένα σύμβολο  το οποίο θα μείνει στις καρδιές των επισκεπτών  και των δημοτών. Η πόλη της Κορίνθου με την αντίστοιχη προσοχή που θα δείξουμε στα Καλάμια, στην Ιερατική και στην Ποσειδωνία θα αγκαλιάσει ξανά τη θάλασσα.

-Η μελέτη του έργου θα προκύψει από αρχιτεκτονικό διαγωνισμό.

-Ο προϋπολογισμός του έργου εκτιμάται σε 800.000 €

-Η έκταση ανήκει στο Δήμο και η χωροθέτησή του προκύπτει από το Π.Δ. α/6-3-2019 (ΦΕΚ 130Δ/22-3-2019).

-Μετά την ολοκλήρωση κατασκευής του έργου, θα γίνει μίσθωση σε ιδιώτη επαγγελματία, ύστερα από ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό.

(ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ)

  1. Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για την εκπόνηση πλήρους μελέτης (αρχιτεκτονικής, στατικής, ηλεκτρομηχανολογικής) (1 έτος).
  2. Δημοπράτηση κατασκευής του έργου (απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής κατάρτισης όρων, κατακύρωσης αποτελέσματος, κλπ) (6 μήνες)
  3. Συμβασιοποίηση του έργου (Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμβαση) (3 μήνες)
  4. Έκδοση οικοδομικής άδειας (2 μήνες)
  5. Κατασκευή του έργου (6 μήνες)
  6. Παράδοση σε χρήση του τουριστικού περιπτέρου (2,5 έτη από την ανάληψη της νέας Δημοτικής Αρχής)

ΝΙΚΟΣ  ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ

ΠΝΟΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ