Οι αγρότες του πρώην Δήμου – Άσσου Λεχαίου στηρίζουν Σταυρέλη;

195

Οι πρόσφατες ανακοινώσεις της υποψηφιότητας με την ΠΝΟΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ των προέδρων του Λεχαίου κυρίου Ανδρέα Πούλου, του Άσσου κυρίου Γεώργιου Κώστα και του Περιγιαλίου κυρίου Δημητρίου Κελάμη…

Η συνέχεια εδώ