“Ομηρικά Ταξίδια και Θαλασσινά Τραγούδια”την Κυριακή 15 Ιανουαρίου στο Καλογεροπούλειο-φωτο

402

“Ομηρικά Ταξίδια και Θαλασσινά Τραγούδια”την Κυριακή 15 Ιανουαρίου στο Καλογεροπούλειο.