“Ομηρικά Ταξίδια και Θαλασσινά Τραγούδια”την Κυριακή 15 Ιανουαρίου στο Καλογεροπούλειο-φωτο

368

“Ομηρικά Ταξίδια και Θαλασσινά Τραγούδια”την Κυριακή 15 Ιανουαρίου στο Καλογεροπούλειο.