Ο Ανδρέας Βαγγόπουλος υπεύθυνος οργάνωσης και συντονισμού του προεκλογικού αγώνα του Π.Τατούλη

411

Ως υπεύθυνος οργάνωσης και συντονισμού του προεκλογικού αγώνα του Π.Τατούλη ορίζεται ο δικηγόρος Κορινθίας κ. Ανδρέας Βαγγόπουλος.

Ως υπεύθυνη επικοινωνίας ορίζεται η υποψήφια Περιφερειακή Σύμβουλος Μεσσηνίας κα Ντίνα Νικολάκου.

Ο κ. Ανδρέας Βαγγόπουλος και η κα Ντίνα Νικολάκου θα είναι υπεύθυνοι και για θέματα τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.