Ο Αντιδήμαρχος Δ.Κορινθίων και υποψήφιος Δ.Σ. με την “Συμμαχία Πολιτών” Γ.Πούρος αύριο στον “Δίολκο 105,6″f.m.

37

Ο Αντιδήμαρχος Δ.Κορινθίων και υποψήφιος Δ.Σ. με την “Συμμαχία Πολιτών” Γ.Πούρος αύριο στον “Δίολκο 105,6″f.m.