Ο Υπ.Γεωργίας Β. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ επισκέφθηκε ένα προς ένα τα πληγέντα κτήματα της Κορινθίας-βίντεο-φωτό

50
Ï Õð.Ãåùñãéáò Áðïóôïëïõ åðéóêåöèçêå ôéò ðëçãìåíåò ðåñéï÷åò ôçò Êïñéíèïõ áðï ôçí êáêïêáéñéá êáé âñï÷ïðôùóç ðïõ êáôåóôñåøå ôçí Êïñéíèéáêç óôáöéäá.Ðáñáóêåõç 3 Áõãïõóôïõ 2018.Óõóêåøç ôïõ Õðïõñãïõ óôï Äçìáñ÷åéï ôïõ Áóóïõ-Ëå÷áéïõ.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Βαγγέλης Αποστόλου επισκέφτηκε περιοχές των Δήμων Βέλου Βόχας και Κορίνθου όπου σημειώθηκαν σημαντικές ζημιές σε καλλιέργειες.

Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ευάγγελος Αποστόλου επικεφαλής κλιμακίου στο οποίο μετέχουν ο Γενικός Γραμματέας του
Υπουργείου Χαράλαμπος Κασίμης και πρόεδρος του ΕΛΓΑ Θεοφάνης Κουρεμπές, επισκέφθηκε περιοχές των Δήμων Βέλου Βόχας και Κορίνθου όπου σημειώθηκαν σημαντικές ζημιές σε καλλιέργειες λόγω των πρόσφατων πυρκαγιών και των ακραίων καιρικών φαινομένων.
Το κλιμάκιο του υπουργείου συνόδευαν  οι βουλευτές Κορινθίας του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. ο συντονιστής και μέλη της νομαρχιακής επιτροπής του κόμματος.

 

018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

πηγή

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here