Ο Δήμος Κορινθίων και ο νέος Δήμαρχος Νίκος Σταυρέλης αρωγός στην προσπάθεια του ΠΑΣ Κόρινθος-βίντεο-φωτο

14

Ο Δήμος Κορινθίων και ο νέος Δήμαρχος Νίκος Σταυρέλης αρωγός στην προσπάθεια του ΠΑΣ Κόρινθος.

βίντεο-ekorinthos.gr