Ο ΣΕΒ. κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΥΠΟ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ-ΦΩΤΟ

986

Το πρωί του Σαββάτου, 3 Ιουνίου 2023 ο Ποιμενάρχης μας κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ επισκέφθηκε
το υπό ανακαίνιση Γηροκομείο της Ι. Μητροπόλεως μας «ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΠΑΥΛΟΥ», ώστε να επιθεωρήσει τις εργασίες ανακαίνισης και αναβάθμισης των
εγκαταστάσεων και να λάβει γνώση για την εξέλιξη των έργων.