Ο Σπ. Σταματόπουλος σε συνέντευξη στον Ν.Νικολόπουλο αναφέρεται στα μεγάλα έργα που έγιναν και θα γίνουν στο Δ.Σικυωνίων-βίντεο

122

Ο Σπ. Σταματόπουλος σε συνέντευξη στον Ν.Νικολόπουλο αναφέρεται στα μεγάλα έργα που έγιναν και θα γίνουν στο Δ.Σικυωνίων-βίντεο.