Ο Χ.Δήμας παρέδωσε βιβλία(480 αντίτυπα εικονογραφημένου λεξικού) στο 2ο Δημοτικό κ.3ο Νηπιαγωγείο Ζευγολατιού

323

2ο Δημοτικό & 3ο Νηπιαγωγείο Ζευγολατιού: “Ευχαριστούμε τον Χρίστος Δήμας