Ο Όμιλος Μotor Oil και η UrbanAct έδωσαν χρώμα στην Κόρινθο «Ζωγραφίζοντας Σχολικά Κτίρια»

679

O Όμιλος Motor Oil, στηρίζοντας έμπρακτα την τοπική κοινωνία του Νομού Κορινθίας, ξεκίνησε τον
περασμένο Μάρτιο σε συνεργασία με την ΜΚΟ UrbanAct την υλοποίηση του προγράμματος της ΜΚΟ
“Ζωγραφίζοντας Σχολικά Κτίρια”.

H συνέχεια εδώ