Πέμπτη 30 Μαΐου στο Ζευγολατιό Κορινθίας πολιτική εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ

13

Πέμπτη 30 Μαΐου στο Ζευγολατιό Κορινθίας πολιτική εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ.