Κοπή πίτας στα Κοινωνικά φροντιστήρια του Δήμου Κορινθίων-φωτο

65

ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ Δ.Κ. Ν.ΣΤΑΥΡΕΛΗ