Κόρινθος: Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: Επετειακή Ημερίδα 20 ετών λειτουργίας Τμήματος Κοινωνικής & Εκπαιδευτικής Πολιτικής

30

Το Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής σας στην επετειακή ημερίδα για τα 20 χρόνια λειτουργίας του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 15 Απριλίου 2024 στο Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου.

Επετειακή Ημερίδα

Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής:

20 χρόνια λειτουργίας

Κόρινθος, 15-4-2024

Θέατρο Δήμου Κορινθίων, Δαμασκηνού & Κολοκοτρώνη

Πρόγραμμα εκδηλώσεων

Επιστημονικό μέρος
12:00-13:30: 1η Στρογγυλή Τράπεζα
«Κοινωνική πολιτική και προκλήσεις του 21ου αιώνα»
13:30-15:00: 2η Στρογγυλή Τράπεζα
«Εκπαιδευτική πολιτική και προκλήσεις για την εκπαίδευση του 21ου αιώνα»
15:00-16:00 Διάλειμμα
16:00-17:30: 3η Στρογγυλή Τράπεζα
«Η κοινωνική πολιτική και η εκπαιδευτική πολιτική ως πυλώνες ανάπτυξης, κοινωνικής
προόδου και συνοχής»

Επετειακό μέρος
17:30-18:00: Προσέλευση συμμετεχόντων
18:00-18:30: Χαιρετισμοί
18:30-19:00: Κεντρική ομιλία: Αθανάσιος Τζιμογιάννης, Πρόεδρος Τμήματος
19:00-19:30: Τιμητική τελετή για τα αφυπηρετήσαντα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος

Λήξη Ημερίδας