Περιφέρεια Πελοποννήσου-Πρόγραμμα Καταπολέμησης Δάκου για το 2024 στο Νομό Κορινθίας

21

Περιφέρεια Πελοποννήσου-Πρόγραμμα Καταπολέμησης Δάκου για το 2024 στο Νομό Κορινθίας

Η Περιφερειακή Επιτροπή Περιφέρειας Πελοποννήσου, δίνοντας μεγάλη σημασία στις δακοκτονίες, θέλοντας να επιταχύνει τις διαδικασίες, συζήτησε, εκτός ημερησίας διάταξης, την έγκριση όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την ανάθεση υλοποίησης του έργου: «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2024 στο Νομό Κορινθίας και την έγκριση όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την ανάθεση υλοποίησης του έργου: «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες, στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς, έτους 2024, στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας.