Περιφέρεια Πελοποννήσου: Σταθερά πρώτος ο Δημήτρης Πτωχός σε ενσωμάτωση 82,4%3

69

Β’ Κυριακή
Τελευταία ενημέρωση
15/10/2023 20:05
Ενσωμάτωση
82,43 
Συμμετοχή
Ποσοστό
Έδρες
Πτωχός Δημήτριος

52,42
27
Τατούλης Πέτρος