Πράσινη πόλη- Ενεργειακές αναβαθμίσεις και αντλίες θερμότητας στα σχολεία του Δήμου Κορινθίων

315

Γιατί να μην πάμε σε ενεργειακές αναβαθμίσεις και αντλίες θερμότητας στα σχολεία μας;
Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κορινθίων σήμερα 22/03/2023 έχει ώς θέμα συζήτησης
(Αρ.4) την αποδοχή της υποβολής πρότασης για το πρόγραμμα «Προμήθεια και εγκατάσταση
δικτύου φυσικού αερίου σε κτίρια του Δήμου Κορινθίων» με στόχευση τη σύνδεση των
σχολείων με το φυσικό αέριο. Το πρόγραμμα είναι χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα
Ανταγωνιστικότητα.
Σαν συνδυασμός που ενδιαφέρεται για την οικονομική και περιβαλλοντική διάσταση του
Δήμου Κορινθίων, θέλουμε να διαφωνήσουμε ανοιχτά με αυτή την πρωτοβουλία και αντιθέτως
επιθυμούμε τα σχολεία και τα δημοτικά κτίρια να πετύχουν ενεργειακές αναβαθμίσεις και
καθαρές μορφές ενέργειας. Πιο συγκεκριμένα:
– Υπάρχει οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας του εγχειρήματος; Η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή στην τελευταία Οδηγία της (RePowerEU) έθεσε Ευρωπαϊκούς και εθνικούς
στόχους όπου ΔΕΝ προκρίνει το φυσικό αέριο για τα δημόσια ή ιδιωτικά κτίρια. Ο
λόγος είναι κυρίως οικονομικός (καθώς θα αυξηθεί πολύ το κόστος χρήσης μέχρι το
2030) και περιβαλλοντικός (γιατί τα σχολεία πρέπει να δώσουν το καλό παράδειγμα
χρησιμοποιώντας καθαρά καύσιμα)
– Γιατί δεν χρησιμοποιούνται πόροι και μελέτες στο αναμενόμενο πρόγραμμα ΗΛΕΚΤΡΑ
και τη σειρά προγραμμάτων για τα δημόσια κτίρια ώστε να μπουν αντλίες θερμότητας
και θερμο-προσόψεις στα σχολεία που είναι 250% αποδοτικότερες από τους
καυστήρες φυσικού αερίου και η μόνωση θα μειώσει τις ανάγκες έως και 30%, άρα
μειώνοντας ανταποδοτικά και τα δημοτικά τέλη;
– Γιατί να μην ακολουθήσουμε το Ευρωπαϊκό και Εθνικό πρόσταγμα μέσω του
Κλιματικού Νόμου που απαιτεί την μείωση της ενεργειακής χρήσης στα δημόσια κτίρια
με καθαρότερα καύσιμα και εξηλεκτρισμό (δηλαδή αντλίες θερμότητας κυρίως);
Εμείς σαν συνδυασμός αναφέρουμε ρητά ότι θέλουμε τον Δήμο Κορινθίων να μειώσει το
κόστος του για τους Δημότες μέσω της εξοικονόμησης ενέργειας οδηγώντας τον πια σε
Ευρωπαϊκά καθαρότερα πρότυπα. Η Κόρινθος μπορεί να γίνει υπόδειγμα που θα το δούμε
όλοι και στα δημοτικά τέλη, και στις νέες θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν από την
ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων, και στο περιβαλλοντικό της αποτύπωμα.
Ελάτε μαζί μας!
H πρόσκληση οικονομικής επιτροπής εδώ με το άρθρο 15317/Σ.4183/17-03-23/ΔΗΜΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ/Δ. Διοικητικών Υπηρεσιών (korinthos.gr)