Πράσινο φως για δημιουργία ποδηλατόδρομου Μέγαρα-Κόρινθος, μήκους 44 χλμ.

12

Πράσινο φως για δημιουργία ποδηλατόδρομου Μέγαρα-Κόρινθος, μήκους 44 χλμ.

Η ανάπτυξη των εναλλακτικών μορφών τουρισμού συνδέεται με την προστασία της…

ΕΛΛΑΔΑ. Η ανάπτυξη των εναλλακτικών μορφών τουρισμού συνδέεται με την προστασία της τοπικής κουλτούρας καθώς και του πολιτιστικού και φυσικού περιβάλλοντος ενός τόπου.

Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να τεθεί ως προτεραιότητα η δημιουργία των κατάλληλων υποδομών σε δημοφιλείς αλλά και σε λιγότερο επισκέψιμες Περιφέρειες της χώρας προκειμένου να γίνουν πιο ελκυστικές σε ειδικά ταξιδιωτικά κοινά.

Ειδικότερα, είναι πολύ σημαντική η προώθηση εναλλακτικών και βιώσιμων τουριστικών μορφών, που σχετίζονται με πεζοπόρους και ποδηλάτες. Οι ποδηλάτες σχεδόν το ίδιο όπως και οι πεζοί είναι εκείνοι που κατά τη μετακίνησή τους έρχονται σε άμεση επαφή με όσα συναντούν. Η μικρή ταχύτητα κίνησης επιτρέπει στον ποδηλάτη να ενεργοποιεί όλες τις αισθήσεις του και να αποκτά πλούσια εικόνα της λεπτομέρειας του οδικού περιβάλλοντος, του φυσικού περιβάλλοντος αλλά και των ανθρώπων και των δραστηριοτήτων τους στον δημόσιο κοινόχρηστο χώρο.

Εκτός πόλεων, το πλεονέκτημα της μετακίνησης με ποδήλατο για επαφή με τη φύση είναι μεγάλο, και σε αυτό το δεδομένο οφείλεται η μεγάλη ανάπτυξη του ποδηλατικού τουρισμού παγκοσμίως.

Διαβάστε επίσης:

Το “μωρό” του “Ντάνιελ Μπλέηκ” πέθανε από την πείνα …

Η κυριότερη αιτία για τον μικρό αριθμό των τουριστών που αποφασίζουν να επισκεφθούν τη χώρα μας, με δικό τους ποδήλατο, είτε με σκοπό να νοικιάσουν ποδήλατο όταν βρεθούν εδώ, είναι η έλλειψη κατάλληλων υποδομών και σήμανσης, η τυχόν κακή κατάσταση ιστορικών και πολιτιστικών διαδρομών, η έλλειψη συνδυασμένης πληροφόρηση για αυτές προς τους ποδηλάτες και η έλλειψη λοιπών υποστηρικτικών υπηρεσιών που κατά κανόνα επιθυμούν οι τουρίστες-ποδηλάτες σε αυτές. Στο πλαίσιο αυτό, η δημιουργία κατάλληλα διαμορφωμένων και ασφαλών ποδηλατικών υποδομών είναι πολύ σημαντικό εγχείρημα.

Κατόπιν αυτών, η Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος κατέθεσε αίτημα προς το Πράσινο Ταμείο να εξετάσει τη δυνατότητα χρηματοδότησης της Προμελέτης και των Τευχών Δημοπράτησης με στόχο την υλοποίηση ποδηλατοδρόμου που θα εξασφαλίζει τη σύνδεση της Αττικής με την Πελοπόννησο και συγκεκριμένα της διαδρομής Μέγαρα-Κόρινθος συνολικού μήκους 44 χλμ.

Το Πράσινο Ταμείο έκανε δεκτό το αίτημα χρηματοδότησης αποφασίζοντας παράλληλα τη διάθεση ποσού 974.126,15 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για το 2024 και τα επόμενα έτη, για την κάλυψη του κόστους της Προμελέτης και του κόστους των Τευχών δημοπράτησης. Αντίστοιχες πρωτοβουλίες για τη προώθηση του πεζοπορικού και ποδηλατικού τουρισμού αναλαμβάνονται και σε άλλες περιοχές της χώρας δείχνοντας τον δρόμο προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον για τους ελληνικούς προορισμούς.

Πηγή: travel.gr