Πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο εκδήλωση με θέμα “Σύνταξη Κυκλοφοριακής Μελέτης για την πόλη της Κορίνθου”φωτο

91

Πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο του Δήμου Κορινθίων  η Α’ Φάση της Κυκλοφοριακής μελέτης «Σύνταξη Κυκλοφοριακής Μελέτης για την πόλη της Κορίνθου», η οποία περιλαμβάνει την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και την αξιολόγηση των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν.