Προγραμματική συνάντηση ομάδας Ενεργειακού Σχεδιασμού της “Πράσινης Πόλης”με το Επιμελητήριο-βίντεο

39

H ομάδα Ενεργειακού Σχεδιασμού της Πράσινη Πόλη – Δημήτρης Πρωτοπαπάς – Κόρινθος 2023 έκανε την πρώτη προγραμματική συνάντηση με τον Πρόεδρο και τα μέλη του Επιμελητήριο Κορινθίας για να συζητήσουν συγκεκριμένες προτάσεις πολιτικής.

Τα δυο μέρη συμφώνησαν ότι είναι επιτακτική ανάγκη να επιτευχθεί σύμπραξη μεταξύ Επιμελητηρίου και Δήμου για την ενεργειακή μετάβαση και να αναβαθμιστούν αμφότερα σε πραγματικό κόμβο ενεργειακής εξοικονόμησης, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και κυκλικής οικονομίας που θα λειτουργεί προς όφελος των επιχειρήσεων και πολιτών.

Πιο συγκεκριμένα, έγινε συμφωνία και θα ξεκινήσουν και οι δύο πλευρές τη συνεργασία τους προς την υλοποίηση της Υπηρεσίας Μιας Στάσης (που είναι κομμάτι του ενεργειακού πλάνου της Πράσινης Πόλης) για διάχυση πληροφορίας και συντονισμό όλων των επιχειρήσεων που ασχολούνται άμεσα ή έμμεσα με την εξοικονόμηση ενέργειας στα σπίτια και τις επιχειρήσεις (όπως υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, μονωτές, μηχανικοί, πωλητές αντλιών, θερμοσιφώνων και κλιματιστικών και άλλα συναφή επαγγέλματα).

Η Υπηρεσία αυτή θα δώσει τη δυνατότητα σε όποιον ενδιαφερόμενο, πολίτη ή επιχείρηση, θέλει να αναβαθμιστεί και να μειώσει το ενεργειακό του κόστος, ή να επενδύσει στην καθαρή ενέργεια, να ζητήσει πληροφορίες και να καθοδηγηθεί για το ποιες λύσεις υπάρχουν, πως θα χρηματοδοτηθεί και ποιοι μπορούν να αναλάβουν τις εργασίες.

Ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Κορινθίας Παναγιώτης Λουζιώτης, με τα μέλη κ. Μανώλη Γαϊτάνο και κ. Σωτήρη Κοροβήλο συμφώνησαν ως προς την ανάγκη δημιουργίας της υπηρεσίας αυτής που μπορεί να στηθεί με τους εξειδικευμένους επιστήμονες της Πράσινης Πόλης κκ. Χρυσούλα Βαϊτση, Βλάση Οικονόμου, Δημήτρη Γεώργα, Κωνσταντίνο Κούτχια (και άλλες/άλλους). Η υλοποίηση μπορεί να ξεκινήσει άμεσα και θα δώσει μια νέα αναβαθμισμένη πορεία για τον Δήμο Κορινθίων και το Επιμελητήριο για την επόμενη δεκαετία.

Η Πράσινη Πόλη έρχεται με σοβαρές προτάσεις κοιτώντας την επόμενη ημέρα, με βάση τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις λόγω του ενεργειακού και κλιματικού κόστους που θα αυξάνεται εφεξής. Η διαφορά μας είναι ότι εμείς με το επιστημονικό δυναμικό και την εμπειρία μας προωθούμε λύσεις που επιτάσσει η Ευρώπη. Οι καινοτόμες αυτές λύσεις θα βοηθήσουν επιχειρήσεις και νοικοκυριά να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα.

Καλούμε τις επιχειρήσεις και τους πολίτες να έρθουν κοντά στην Πράσινη Πόλη ώστε να σχεδιάσουμε την Κόρινθο της επόμενης δεκαετίας.