ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

29

Ο Λιμενάρχης Κορίνθου Πλοίαρχος Λ.Σ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Νικόλαος

Έχοντας υπόψη:
α. Το άρθρο 11 του Ν.Δ. 420/1970 «Αλιευτικός Κώδικας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β. Την υπ ́αριθμ.πρωτ.: 2141.1-03/1114/2024/22-05-2024 ΑΔΑ:93Φ44653ΠΩ-ΡΕ6, απόφαση συγκρότησης
τριμελούς επιτροπής εκποίησης κατασχεθέντων αλιευτικών εργαλείων.
Προκηρύσσουμε

πλειοδοτικό διαγωνισμό που θα πραγματοποιηθεί στο Γραφείο Αλιείας Υπηρεσίας μας που στεγάζεται στο
Λιμεναρχείο Κορίνθου την 02/07/2024, ημέρα Τρίτη και ώρα από 09:00 έως 10:00, για την εκποίηση υπέρ
Δημοσίου των κατωτέρω αλιευτικών εργαλείων που κατασχέθηκαν στα πλαίσια παραβάσεων της αλιευτικής
νομοθεσίας:
Α/Α ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΝΤΑ ΕΙΔΗ ΤΙΜΗ ΕΝΑΡΞΗΣ
01 ΨΑΡΟΝΤΟΥΦΕΚΟ BEUCHAT 50 ΕΥΡΩ
02 150 Μ. ΜΑΝΩΜΕΝΟ ΔΙΧΤΥ 1,00/ΜΕΤΡΟ
03 200 Μ. ΜΑΝΩΜΕΝΟ ΔΙΧΤΥ 1,00/ΜΕΤΡΟ
04 ΔΥΟ ΠΑΡΑΓΑΔΙΑ ΜΕ 300 ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ 5 ΕΥΡΩ/50 ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ
05 ΨΑΡΟΝΤΟΥΦΕΚΟ MARES 50 ΕΥΡΩ
06 ΨΑΡΟΝΤΟΥΦΕΚΟ BALCO ARRON 50 ΕΥΡΩ
07 ΨΑΡΟΝΤΟΥΦΕΚΟ 60 CM ΛΕΥΚΟ ΜΕ ΜΠΟΥΚΑΛΑ ΜΠΛΕ
ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΑΕΡΑ (K-04/2004) 50 ΕΥΡΩ
08 ΨΑΡΟΝΤΟΥΦΕΚΟ LANARA ΜΑΥΡΟ ΜΕ ΒΑΤΡΑΧΟΠΕΔΙΛΑ
(K-05/2004) 50 ΕΥΡΩ
09 40 Μ. ΑΘΕΡΙΝΟΔΙΧΤΟ 1,00/ΜΕΤΡΟ
10 30Μ. ΑΘΕΡΙΝΟΔΙΧΤΟ 1,00/ΜΕΤΡΟ
11 200 Μ. ΜΑΝΩΜΕΝΟ ΔΙΧΤΥ 1,00/ΜΕΤΡΟ
12 30 Μ. ΑΘΕΡΙΝΟΔΙΧΤΟ 1,00/ΜΕΤΡΟ

13 ΨΑΡΟΝΤΟΥΦΕΚΟ- ΔΥΟ ΦΙΑΛΕΣ-ΜΑΧΑΙΡΙ-ΜΑΣΚΑ-
ΒΑΤΡΑΧΟΠΕΔΙΛΑ-ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΜΕ ΠΛΑΤΗ ΚΑΙ 2 ΣΑΚΟΙ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ

ΒΑΤΡΑΧΟΠΕΔΙΛΑ-ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΜΕ ΠΛΑΤΗ ΚΑΙ 2
ΣΑΚΟΙ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ ΒΑΤΡΑΧΟΠΕΔΙΛΑ-ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΜΕ
ΠΛΑΤΗ ΚΑΙ 2 ΣΑΚΟΙ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ (Κ-11/2004 350 ΕΥΡΩ

14 50 Μ. ΜΑΝΩΜΕΝΟ ΔΙΧΤΥ 1,00/ΜΕΤΡΟ
15 100 Μ. ΜΑΝΩΜΕΝΟ ΔΙΧΤΥ 1,00/ΜΕΤΡΟ
16 30 Μ. ΑΘΕΡΙΝΟΔΙΧΤΟ 1,00/ΜΕΤΡΟ
17 150 Μ. ΜΑΝΩΜΕΝΟ ΔΙΧΤΥ 1,00/ΜΕΤΡΟ
18 ΨΑΡΟΝΤΟΥΦΕΚΟ STEN 50 ΕΥΡΩ
19 ΨΑΡΟΝΤΟΥΦΕΚΟ MARES 50 ΕΥΡΩ
20 ΨΑΡΟΝΤΟΥΦΕΚΟ LANARA 50 ΕΥΡΩ

21ΨΑΡΟΝΤΟΥΦΕΚΟ BEUCHAT- ΨΑΡΟΝΤΟΥΦΕΚΟ CRESSI
SUB- ΜΠΟΥΚΑΛΑ ΠΛΑΤΗΣ SEEMAN SUB- ΔΥΟ ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ
ΠΛΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ SCUBA PRO- CRESSI & ΣΑΚΟΣ
ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ 250 ΕΥΡΩ

22 100 Μ. ΜΑΝΩΜΕΝΟ ΔΙΧΤΥ 1,00/ΜΕΤΡΟ
23 ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ 1.500 ΚΕΡΙΩΝ 30 ΕΥΡΩ
24 29 Μ. ΜΑΝΩΜΕΝΑ ΔΙΧΤΥ 1,00/ΜΕΤΡΟ
25 300Μ. ΜΑΝΩΜΕΝΑ ΔΙΧΤΥ 1,00/ΜΕΤΡΟ
26 105 Μ. ΜΑΝΩΜΕΝΟ ΔΙΧΤΥ 1,00/ΜΕΤΡΟ
27
ΨΑΡΟΝΤΟΥΦΕΚΟ MARES- ΦΙΑΛΗ FABER- ΠΛΑΤΗ JACKET
ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ- ΜΑΧΑΙΡΙ 170 ΕΥΡΩ

28 ΨΑΡΟΝΤΟΥΦΕΚΟ MARES- ΦΙΑΛΗ FABER- ΠΛΑΤΗ JACKET
ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ- ΜΑΧΑΙΡΙ 170 ΕΥΡΩ

29 ΜΠΟΥΚΑΛΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 18 LT-ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ

ΠΛΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ-ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΑΕΡΑ MARES-
ΒΑΤΡΑΧΟΠΕΔΙΛΑ HYDROJET-ΜΑΣΚΑ ΜΕ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ-
ΚΑΜΑΚΙ ΤΡΙΑΙΝΑ – ΣΑΚΟΣ 100 ΕΥΡΩ

30 25 Μ. ΑΘΕΡΙΝΟΔΙΧΤΟ 1,00/ΜΕΤΡΟ
31 100 Μ. ΜΑΝΩΜΕΝΟ ΔΙΧΤΥ 1,00/ΜΕΤΡΟ
32 100Μ. ΑΠΛΑΔΙΑ 1,00/ΜΕΤΡΟ

33 ΨΑΡΟΝΤΟΥΦΕΚΟ SEAC 65- ΜΠΟΥΚΑΛΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ- 2
ΜΠΟΥΚΑΛΕΣ ΑΤΜΟΣΦΑΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ- 2 ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΑΕΡΑ
– ΓΙΛΕΚΟ- ΖΩΝΗ ΓΙΑ ΒΑΡΗ 350 ΕΥΡΩ

34 ΨΑΡΟΝΤΟΥΦΕΚΟ – ΒΑΤΡΑΧΟΠΕΔΙΛΑ 50 ΕΥΡΩ
35 600Μ. ΔΙΧΤΥ 1,00/ΜΕΤΡΟ
36 ΠΑΡΑΓΑΔΙΑ 300 ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ 5 ΕΥΡΩ/50 ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ
37 15 Μ. ΑΘΕΡΙΝΟΔΙΧΤΟ 1,00/ΜΕΤΡΟ
38 ΨΑΡΟΝΤΟΥΦΕΚΟ – ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟ ΜΑΧΑΙΡΙ 50 ΕΥΡΩ
39 ΨΑΡΟΝΤΟΥΦΕΚΟ ROCKET 70- ΠΕΝΤΑΑΙΝΑ 50 ΕΥΡΩ
40 2 ΜΠΟΥΚΑΛΕΣ-2 ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ-1 ΓΙΛΕΚΟ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΤΗ
ΠΛΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ – 1 ΦΙΑΛΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 250 ΕΥΡΩ

41 ΨΑΡΟΝΤΟΥΦΕΚΟ PATHOS 60 PRO- 3 ΦΙΑΛΕΣ 12 LT- 3
ΤΖΑΚΕΤ 400 ΕΥΡΩ
42 ΨΑΡΟΝΤΟΥΦΕΚΟ ΑΕΡΟΒΟΛΟ SEESAD ΜΕ ΚΑΜΑΚΙ 50 ΕΥΡΩ
43 ΔΙΧΤΥΑ 1,00/ΜΕΤΡΟ
44 2 ΜΕΤΡΑ ΔΙΧΤΥΑ 1,00/ΜΕΤΡΟ
45 ΨΑΡΟΝΤΟΥΦΕΚΟ 50 ΕΥΡΩ

46 ΜΙΑ ΔΙΠΛΗ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ- 2 ΜΠΟΥΚΑΛΕΣ

SCUBAPRO- 1 ΓΙΛΕΚΟ-2 ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ- 3 ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ-
1 ΨΑΡΟΝΤOΥΦΕΚΟ MARES CURANO EVO 70 300 ΕΥΡΩ

47 ΜΙΑ ΔΙΠΛΗ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ- 2 ΜΠΟΥΚΑΛΕΣ
SEAMAN- 1 ΓΙΛΕΚΟ SEASUB -2 ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ- 2
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ- 1 ΨΑΡΟΝΤOΥΦΕΚΟ MARES CURANO
EVO 70  300 ΕΥΡΩ

48 ΔΙΧΤΥΑ ΑΠΛΑΔΙΑ 1,00/ΜΕΤΡΟ
49 100 Μ. ΔΙΧΤΥΑ 1,00/ΜΕΤΡΟ
50 100 Μ. ΔΙΧΤΥΑ 1,00/ΜΕΤΡΟ
51 300Μ. ΔΙΧΤΥΑ 1,00/ΜΕΤΡΟ
52 ΨΑΡΟΝΤΟΥΦΕΚΟ DEMKA 50 ΕΥΡΩ
53 ΨΑΡΟΝΤΟΥΦΕΚΟ DEMKA MARES ARTURO 50 ΕΥΡΩ
54 800 Μ. ΔΙΧΤΥ 1,00/ΜΕΤΡΟ
55 400 Μ. ΔΙΧΤΥ 1,00/ΜΕΤΡΟ

56 ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟ ΓΙΛΕΚΟ-ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ-ΜΠΟΥΚΑΛΑ
ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ-ΦΙΑΛΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ-ΨΑΡΟΝΤΟΥΦΕΚΟ MARES
PHANTOM FV75 170 ΕΥΡΩ

57 300Μ. ΔΙΧΤΥΑ 1,00/ΜΕΤΡΟ
58 500Μ. ΔΙΧΤΥΑ- 50Μ. ΑΘΕΡΙΝΟΔΙΧΤΟ 1,00/ΜΕΤΡΟ
59 2 ΦΙΑΛΕΣ NOTHERN RIVER-1 ΓΙΛΕΚΟ ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ-1
ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ SΕΑQUEST-1 ΠΙΡΟΥΝΑ 300 ΕΥΡΩ

60 ΠΑΡΑΓΑΔΙ 24 ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ 5 ΕΥΡΩ/50 ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ
61 ΠΑΡΑΓΑΔΙ 120 ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ 5 ΕΥΡΩ/50 ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ
62 ΠΑΡΑΓΑΔΙ 50 ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ 5 ΕΥΡΩ/50 ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ
63 ΠΑΡΑΓΑΔΙΑ 100 ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ 5 ΕΥΡΩ/50 ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ
64 100 ΜΕΤΡΑ ΑΠΛΑΔΙ ΔΙΧΤΥ 1,00/ΜΕΤΡΟ
65 ΑΘΕΡΙΝΟΔΙΧΤΟ 1,00/ΜΕΤΡΟ
66 280Μ. ΑΠΛΑΔΙ 1,00/ΜΕΤΡΟ

67 ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ-1 ΠΙΡΟΥΝΑ-1 ΤΖΑΚΕΤ
ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ BEUCHAT-1 ΒΑΡΑΚΙ- ΜΠΟΥΚΑΛΑ 18 LT
ΚΑΡΤΕΛΙΑΣ 200 ΕΥΡΩ

68 300Μ. ΔΙΧΤΥ 1,00/ΜΕΤΡΟ
69 1500Μ. ΔΙΧΤΥΑ ΜΑΝΩΜΕΝΑ 1,00/ΜΕΤΡΟ
70 15 Μ. ΑΠΛΑΔΙ ΜΑΝΩΜΕΝΟ 1,00/ΜΕΤΡΟ
71 ΨΑΡΟΝΤΟΥΦΕΚΟ MARES 80 ΕΥΡΩ
72 20Μ. ΔΙΧΤΥΑ ΜΑΝΩΜΕΝΑ 1,00/ΜΕΤΡΟ
73 10Μ. ΑΘΕΡΙΝΟΔΙΧΤΟ 1,00/ΜΕΤΡΟ
74 1 ΠΙΡΟΥΝΑ 20 ΕΥΡΩ
75 1 ΠΙΡΟΥΝΑ 20 ΕΥΡΩ
76 1 ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΜΕ ΚΑΤΑΥΓΑΣΤΗΡΑ 30 ΕΥΡΩ
77 1 ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΜΕ ΚΑΤΑΥΓΑΣΤΗΡΑ 30 ΕΥΡΩ
78 ΠΑΡΑΓΑΔΙ 200 ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ 5 ΕΥΡΩ/50 ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ
79 300 Μ. ΜΑΝΩΜΕΝΑ 1,00/ΜΕΤΡΟ
80 ΠΑΡΑΓΑΔΙ 100 ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ 5 ΕΥΡΩ/50 ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ
81 ΠΑΡΑΓΑΔΙ 140 ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ 5 ΕΥΡΩ/50 ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ
82 ΨΑΡΟΝΤΟΎΦΕΚΟ BEUCHAT, ΨΑΡΟΝΤΟΎΦΕΚΟ
EUROBALCO, ΨΑΡΟΝΤΟΥΦΕΚΟ MARES 210 ΕΥΡΩ
83 ΨΑΡΟΝΤΟΥΦΕΚΟ 90 ΕΥΡΩ
84 ΨΑΡΟΝΤΟΎΦΕΚΟ EUROBALCO 90 ΕΥΡΩ
85 25Μ. ΜΑΝΩΜΕΝΑ 1,00/ΜΕΤΡΟ
86 100Μ ΑΠΛΑΔΙ 1,00/ΜΕΤΡΟ
87 ΔΙΧΤΥΑ 150 Μ. 1,00/ΜΕΤΡΟ
88 ΔΙΧΤΥΑ 480Μ. ΜΑΝΩΜΕΝΑ 1,00/ΜΕΤΡΟ

89 ΑΘΕΡΙΝΟΔΙΧΤΟ 30 ΜΕΤΡΑ 1,00/ΜΕΤΡΟ
90 ΑΘΕΡΙΝΟΔΙΧΤΟ 55 ΜΕΤΡΑ 1,00/ΜΕΤΡΟ
91 ΜΑΝΩΜΕΝΟ ΔΙΧΤΥ 100 ΜΕΤΡΑ 1,00/ΜΕΤΡΟ
92 ΜΑΝΩΜΕΝΟ ΔΙΧΤΥ 300 ΜΕΤΡΑ 1,00/ΜΕΤΡΟ
93 ΨΑΡΟΝΤΟΥΦΕΚΟ POTHOS 75 50 ΕΥΡΩ
94 ΨΑΡΟΝΤΟΥΦΕΚΟ POTHOS 60 50 ΕΥΡΩ
95 ΜΑΝΩΜΕΝΟ ΔΙΧΤΥ ΕΚΑΤΟ (100) ΜΕΤΡΑ
96 ΑΘΕΡΙΝΟΔΙΧΤΟ ΤΡΙΑΝΤΑ (30) ΜΕΤΡΑ 1,00/ΜΕΤΡΟ
97 ΑΘΕΡΙΝΟΔΙΧΤΟ ΤΡΙΑΝΤΑ (30) ΜΕΤΡΑ 1,00/ΜΕΤΡΟ
98 ΑΘΕΡΙΝΟΔΙΧΤΟ ΕΙΚΟΣΙ (20) ΜΕΤΡΑ 1,00/ΜΕΤΡΟ
99 ΑΘΕΡΙΝΟΔΙΧΤΟ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (35) ΜΕΤΡΑ 1,00/ΜΕΤΡΟ

100 ΑΘΕΡΙΝΟΔΙΧΤΟ ΕΙΚΟΣΙ (20) ΜΕΤΡΑ 1,00/ΜΕΤΡΟ
101 ΑΘΕΡΙΝΟΔΙΧΤΟ ΕΙΚΟΣΙ (20) ΜΕΤΡΑ 1,00/ΜΕΤΡΟ
102 ΜΑΝΩΜΕΝΟ ΔΙΧΤΥ ΔΙΑΚΟΣΙΑ (200) ΜΕΤΡΑ 1,00/ΜΕΤΡΟ
103 ΑΘΕΡΙΝΟΔΙΧΤΟ ΟΓΔΟΝΤΑ (80) ΜΕΤΡΑ 1,00/ΜΕΤΡΟ
104 ΑΘΕΡΙΝΟΔΙΧΤΟ ΠΕΝΗΝΤΑ (50) ΜΕΤΡΑ 1,00/ΜΕΤΡΟ
105 ΜΑΝΩΜΕΝΟ ΔΙΧΤΥ ΕΚΑΤΟ (100) ΜΕΤΡΑ 1,00/ΜΕΤΡΟ
106 ΑΘΕΡΙΝΟΔΙΧΤΟ ΕΚΑΤΟ (100) ΜΕΤΡΑ 1,00/ΜΕΤΡΟ
107 ΑΘΕΡΙΝΟΔΙΧΤΟ ΤΡΙΑΝΤΑ (30) ΜΕΤΡΑ 1,00/ΜΕΤΡΟ
108 ΑΘΕΡΙΝΟΔΙΧΤΟ ΕΙΚΟΣΙ (20) ΜΕΤΡΑ 1,00/ΜΕΤΡΟ
109 ΑΘΕΡΙΝΟΔΙΧΤΟ ΤΡΙΑΝΤΑ (30) ΜΕΤΡΑ 1,00/ΜΕΤΡΟ
110 ΑΘΕΡΙΝΟΔΙΧΤΟ ΤΡΙΑΝΤΑ (30) ΜΕΤΡΑ 1,00/ΜΕΤΡΟ
111 ΑΘΕΡΙΝΟΔΙΧΤΟ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ (25) ΜΕΤΡΑ 1,00/ΜΕΤΡΟ
112 ΨΑΡΟΝΤΟΥΦΕΚΟ 50 ΕΥΡΩ
113 ΑΘΕΡΙΝΟΔΙΧΤΟ ΤΡΙΑΝΤΑ (30) ΜΕΤΡΑ 1,00/ΜΕΤΡΟ
114 ΑΘΕΡΙΝΟΔΙΧΤΟ ΕΙΚΟΣΙ (20) ΜΕΤΡΑ 1,00/ΜΕΤΡΟ
115 ΑΘΕΡΙΝΟΔΙΧΤΟ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ (15) ΜΕΤΡΑ 1,00/ΜΕΤΡΟ
116 ΨΑΡΟΝΤΟΥΦΕΚΟ 50 ΕΥΡΩ
117 ΨΑΡΟΝΤΟΥΦΕΚΟ 50 ΕΥΡΩ
118 ΨΑΡΟΝΤΟΥΦΕΚΟ 50 ΕΥΡΩ
119 ΜΑΝΩΜΕΝΟ ΔΙΧΤΥ ΕΚΑΤΟ (100) ΜΕΤΡΑ 1,00/ΜΕΤΡΟ
120 ΜΑΝΩΜΕΝΟ ΔΙΧΤΥ ΔΙΑΚΟΣΙΑ (200) ΜΕΤΡΑ 1,00/ΜΕΤΡΟ
121 ΜΑΝΩΜΕΝΟ ΔΙΧΤΥ ΕΚΑΤΟ (100) ΜΕΤΡΑ 1,00/ΜΕΤΡΟ
122 ΑΘΕΡΙΝΟΔΙΧΤΟ ΤΡΙΑΝΤΑ ΜΕΤΡΑ 1,00/ΜΕΤΡΟ
123 ΑΘΕΡΙΝΟΔΙΧΤΟ ΤΡΙΑΝΤΑ ΜΕΤΡΑ 1,00/ΜΕΤΡΟ
124 ΨΑΡΟΝΤΟΥΦΕΚΟ 50 ΕΥΡΩ
125 ΨΑΡΟΝΤΟΥΦΕΚΟ 50 ΕΥΡΩ
126 ΨΑΡΟΝΤΟΥΦΕΚΟ 50 ΕΥΡΩ
127 ΑΘΕΡΙΝΟΔΙΧΤΟ ΤΡΙΑΝΤΑ ΜΕΤΡΑ 1,00/ΜΕΤΡΟ
128 ΑΘΕΡΙΝΟΔΙΧΤΟ ΕΞΗΝΤΑ ΜΕΤΡΑ 1,00/ΜΕΤΡΟ
129 ΜΑΝΩΜΕΝΟ ΔΙΧΤΥ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΜΕΤΡΑ 1,00/ΜΕΤΡΟ
130 ΑΘΕΡΙΝΟΔΙΧΤΟ ΕΙΚΟΣΙ ΜΕΤΡΑ 1,00/ΜΕΤΡΟ
131 ΑΘΕΡΙΝΟΔΙΧΤΟ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΜΕΤΡΑ 1,00/ΜΕΤΡΟ
132 ΑΘΕΡΙΝΟΔΙΧΤΟ ΔΕΚΑΕΠΤΑ ΜΕΤΡΑ 1,00/ΜΕΤΡΟ
133 ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΥΟ (02) ΦΙΑΛΕΣ ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ-
ΤΡΕΙΣ (03) ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ 200 ΕΥΡΩ
134 ΜΑΝΩΜΕΝΟ ΔΙΧΤΥ ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΜΕΤΡΑ 1,00/ΜΕΤΡΟ
135 ΑΘΕΡΙΝΟΔΙΧΤΟ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΜΕΤΡΑ 1,00/ΜΕΤΡΟ
136 ΑΘΕΡΙΝΟΔΙΧΤΟ ΠΕΝΗΝΤΑ (50) ΜΕΤΡΑ 1,00/ΜΕΤΡΟ
137 ΑΘΕΡΙΝΟΔΙΧΤΟ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ (15) ΜΕΤΡΑ 1,00/ΜΕΤΡΟ
138 ΑΘΕΡΙΝΟΔΙΧΤΟ ΤΡΙΑΝΤΑ (30) ΜΕΤΡΑ 1,00/ΜΕΤΡΟ
139 ΑΘΕΡΙΝΟΔΙΧΤΟ ΤΡΙΑΝΤΑ (30) ΜΕΤΡΑ 1,00/ΜΕΤΡΟ
140 ΨΑΡΟΝΤΟΥΦΕΚΟ 1,00/ΜΕΤΡΟ
141 ΜΑΝΩΜΕΝΟ ΔΙΧΤΥ ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ 1,00/ΜΕΤΡΟ
142 ΜΑΝΩΜΕΝΟ ΔΙΧΤΥ ΕΚΑΤΟ (100) ΜΕΤΡΑ 1,00/ΜΕΤΡΟ
143 ΜΑΝΩΜΕΝΟ ΔΙΧΤΥ ΕΚΑΤΟ (100) ΜΕΤΡΑ 1,00/ΜΕΤΡΟ
144 ΑΘΕΡΙΝΟΔΙΧΤΟ ΔΕΚΑΟΧΤΩ (18) ΜΕΤΡΑ 1,00/ΜΕΤΡΟ

145 ΜΑΝΩΜΕΝΟ ΔΙΧΤΥ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (55) ΜΕΤΡΑ(Ι-
09/2011)

1,00/ΜΕΤΡΟ
146 ΠΑΡΑΓΑΔΙ 150 ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ 5 ΕΥΡΩ/50 ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ
147 ΑΘΕΡΙΝΟΔΙΧΤΟ ΔΕΚΑ (10) ΜΕΤΡΑ 1,00/ΜΕΤΡΟ
148 ΑΘΕΡΙΝΟΔΙΧΤΟ ΤΡΙΑΝΤΑ (30) ΜΕΤΡΑ 1,00/ΜΕΤΡΟ

 

149 ΜΑΝΩΜΕΝΟ ΔΙΧΤΥ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ (300) ΜΕΤΡΑ 1,00/ΜΕΤΡΟ
150 ΑΘΕΡΙΝΟΔΙΧΤΟ ΤΡΙΑΝΤΑ (30) ΜΕΤΡΑ 1,00/ΜΕΤΡΟ
151 ΨΑΡΟΝΤΟΥΦΕΚΟ
152 ΑΘΕΡΙΝΟΔΙΧΤΟ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΜΕΤΡΑ 1,00/ΜΕΤΡΟ
153 ΜΑΝΩΜΕΝΟ ΔΙΧΤΥ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ (270) Μ. 1,00/ΜΕΤΡΟ
154 ΜΑΝΩΜΕΝΟ ΔΙΧΤΥ ΕΝΕΝΗΝΤΑ (90) ΜΕΤΡΑ 1,00/ΜΕΤΡΟ
155 ΜΑΝΩΜΕΝΟ ΔΙΧΤΥ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ (300) ΜΕΤΡΑ 1,00/ΜΕΤΡΟ
156 ΠΑΡΑΓΑΔΙ 150 ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ 5 ΕΥΡΩ/50 ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ
157 ΑΘΕΡΙΝΟΔΙΧΤΟ ΠΕΝΗΝΤΑ 1,00/ΜΕΤΡΟ

158 ΑΘΕΡΙΝΟΔΙΧΤΟ ΠΕΝΗΝΤΑ (50) ΜΕΤΡΑ 1,00/ΜΕΤΡΟ
159 ΜΑΝΩΜΕΝΟ ΔΙΧΤΥ ΤΡΙΑΝΤΑ (30) ΜΕΤΡΑ 1,00/ΜΕΤΡΟ
160 ΜΑΝΩΜΕΝΟ ΔΙΧΤΥ ΠΕΝΗΝΤΑ (50) ΜΕΤΡΑ 1,00/ΜΕΤΡΟ
161 ΜΑΝΩΜΕΝΟ ΔΙΧΤΥ ΠΕΝΗΝΤΑ (50) ΜΕΤΡΑ 1,00/ΜΕΤΡΟ
162 ΜΑΝΩΜΕΝΟ ΔΙΧΤΥ ΠΕΝΗΝΤΑ (50) ΜΕΤΡΑ 1,00/ΜΕΤΡΟ
163 ΜΑΝΩΜΕΝΟ ΔΙΧΤΥ ΔΙΑΚΟΣΙΑ (200) ΜΕΤΡΑ 1,00/ΜΕΤΡΟ
164 ΔΙΧΤΥΑ ΑΠΛΑ ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ (130) ΜΕΤΡΑ 1,00/ΜΕΤΡΟ
165 ΑΘΕΡΙΝΟΔΙΧΤΟ ΤΡΙΑΝΤΑ (30) ΜΕΤΡΑ 1,00/ΜΕΤΡΟ
166 ΜΑΝΩΜΕΝΟ ΔΙΧΤΥ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ (70) ΜΕΤΡΑ 1,00/ΜΕΤΡΟ
167 ΜΑΝΩΜΕΝΟ ΔΙΧΤΥ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ (250) ΜΕΤΡΑ 1,00/ΜΕΤΡΟ
168 ΜΑΝΩΜΕΝΟ ΔΙΧΤΥ ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ (150) ΜΕΤΡΑ 1,00/ΜΕΤΡΟ
169 ΜΑΝΩΜΕΝΟ ΔΙΧΤΥ ΟΓΔΟΝΤΑ (80) ΜΕΤΡΑ 1,00/ΜΕΤΡΟ
170 ΜΑΝΩΜΕΝΟ ΔΙΧΤΥ ΠΕΝΗΝΤΑ (50) ΜΕΤΡΑ 1,00/ΜΕΤΡΟ
171 ΜΑΝΩΜΕΝΟ ΔΙΧΤΥ ΕΚΑΤΟ (100) ΜΕΤΡΑ 1,00/ΜΕΤΡΟ
172 ΑΘΕΡΙΝΟΔΙΧΤΟ ΕΞΙ (06) ΜΕΤΡΑ 1,00/ΜΕΤΡΟ
173 ΑΘΕΡΙΝΟΔΙΧΤΟ ΕΙΚΟΣΙ (20) ΜΕΤΡΑ 1,00/ΜΕΤΡΟ
174 ΑΠΛΑΔΙ ΔΙΧΤΥ ΤΡΙΑΝΤΑ (30) ΜΕΤΡΑ 1,00/ΜΕΤΡΟ
175 ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ 150 ΕΥΡΩ
176 ΔΙΧΤΥ ΠΕΝΗΝΤΑ (50) ΜΕΤΡΑ 1,00/ΜΕΤΡΟ
177 ΨΑΡΟΝΤΟΥΦΕΚΟ 50 ΕΥΡΩ
178 ΨΑΡΟΝΤΟΥΦΕΚΟ 50 ΕΥΡΩ
179 ΜΑΝΩΜΕΝΟ ΔΙΧΤΥ 40 ΜΕΤΡΑ 1,00/ΜΕΤΡΟ
180 ΜΠΟΥΚΑΛΑ-ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ 150 ΕΥΡΩ
181 ΠΙΡΟΥΝΑ 10 ΕΥΡΩ
182 ΠΑΡΑΓΑΔΙ 200 ΑΓΚΡΙΣΤΡΙΑ 5 ΕΥΡΩ/50 ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ
183 ΑΘΕΡΙΝΟΔΙΧΤΟ 40 ΜΕΤΡΑ 1,00/ΜΕΤΡΟ
184 ΜΑΝΩΜΕΝΟ 150 ΜΕΤΡΑ 1,00/ΜΕΤΡΟ
185 ΜΑΝΩΜΕΝΟ 100 ΜΕΤΡΑ 1,00/ΜΕΤΡΟ
186 ΜΑΝΩΜΕΝΟ 100 ΜΕΤΡΑ 1,00/ΜΕΤΡΟ

1.Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος οφείλουν να προσέλθουν στον ανωτέρω τόπο την προαναφερθείσα
ημερομηνία, ημέρα και ώρα, ενώ δικαιούνται να εξετάσουν επιτοπίως τα προς εκποίηση αντικείμενα από την
08:45 ώρα μέχρι την ώρα έναρξης της δημοπρασίας που αναφέρεται παραπάνω.
2.Η συμμετοχή στο διαγωνισμό κάθε προσώπου σημαίνει πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της
προκήρυξης αυτής.
3.Ο τελευταίος πλειοδότης στο όνομα του οποίου θα κατακυρωθεί κάθε είδος της δημοπρασίας από την
επιτροπή εκποίησης, είναι υποχρεωμένος να καταθέσει μέσα σε τρεις εργάσιμες ημέρες, από την ημερομηνία

της κατακύρωσης, το αντίτιμο του εκπλειστηριάσματος, προσκομίζοντας το σχετικό αποδεικτικό στο Γραφείο
Αλιείας Υπηρεσίας μας για την παραλαβή των αγορασθέντων αλιευτικών εργαλείων από τον τόπο φύλαξης τους,
αλλιώς κηρύσσεται έκπτωτος.
4.Το δημόσιο δεν ευθύνεται απέναντι στον τελευταίο πλειοδότη για την ποιότητα, την κατάσταση και
οποιαδήποτε ελάττωμα των αλιευτικών εργαλείων (η και συσκευών) που πλειστηριάσθηκαν ενώ είναι
παραδοτέα στον τόπο που βρίσκονται συλλεγμένα και οι δαπάνες μεταφοράς βαρύνουν τον ίδιο .
5.Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της διαδικασίας για ορισμένα από τα αλιευτικά εργαλεία, ο διαγωνισμός θα
επαναληφθεί στον ίδιο τόπο την 04/07/2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα από 09:00 έως 10:00 και εφόσον πάλι
ορισμένα από τα αλιευτικά εργαλεία δεν εκποιηθούν ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί στον ίδιο τόπο την
05/07/2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα από 09:00 έως 10:00. Οι ίδιες ημερομηνίες θα ισχύσουν και στην
περίπτωση που ο διαγωνισμός κηρυχθεί άγονος – κατόπιν σύνταξης σχετικού πρακτικού της τριμελούς επιτροπής
– λόγω μη προσέλευσης υποψήφιων αγοραστών.
6.Σε περίπτωση που και οι τρεις διαγωνισμοί αποβούν άκαρποι για κάποια από τα υπό εκποίηση αλιευτικά
εργαλεία, τότε αυτά καταστρέφονται, συντασσόμενων σχετικών πρακτικών καταστροφής.
7.Να κοινοποιηθεί για εκτέλεση.